Nghị quyết 105 của Chính phủ: Liệu pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, khôi phục sản xuất

Cần sớm khôi phục lại sản xuất của các nhà máy chế biến thuỷ sản tại ĐBSCL. Nguồn: BCT
Cần sớm khôi phục lại sản xuất của các nhà máy chế biến thuỷ sản tại ĐBSCL. Nguồn: BCT
Cần sớm khôi phục lại sản xuất của các nhà máy chế biến thuỷ sản tại ĐBSCL. Nguồn: BCT
Lên top