Nghi án Cty Tenma hối lộ cán bộ: Tạm đình chỉ nhiều lãnh đạo thuế, hải quan

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh TTTĐ.
Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh TTTĐ.
Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh TTTĐ.
Lên top