Nghẽn từ tổng thầu, Nhiệt điện Long Phú 1 nguy cơ “đắp chiếu phơi nắng”

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đã thi công trên 76% nay có nguy cơ ngưng do thiếu vốn (ảnh PVN)
Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đã thi công trên 76% nay có nguy cơ ngưng do thiếu vốn (ảnh PVN)
Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đã thi công trên 76% nay có nguy cơ ngưng do thiếu vốn (ảnh PVN)
Lên top