Nghề nuôi "cá bạc tỷ" ở Sơn Hải

Nuôi cá lồng bè ở xã đảo Sơn Hải. Ảnh: Lục Tùng
Nuôi cá lồng bè ở xã đảo Sơn Hải. Ảnh: Lục Tùng
Nuôi cá lồng bè ở xã đảo Sơn Hải. Ảnh: Lục Tùng