Nghệ An: Xót xa cảnh rau xanh để hư thối không ai thu mua

Rau cải thảo tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) thối rữa ngoài đồng không ai tới mua. Ảnh: Thành Nguyễn
Rau cải thảo tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) thối rữa ngoài đồng không ai tới mua. Ảnh: Thành Nguyễn
Rau cải thảo tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) thối rữa ngoài đồng không ai tới mua. Ảnh: Thành Nguyễn
Lên top