Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lậu qua Facebook

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu. Ảnh: Bình An
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu. Ảnh: Bình An
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu. Ảnh: Bình An
Lên top