Nghệ An hiện có bao nhiêu “đầu cơ nghiệp”?

Hàng nghìn con trâu tại chợ Ú (xã Đại Sơn-Đô Lương-Nghệ An), chợ trâu bò lớn nhất Bắc miền Trung. Ảnh: Hải Đăng
Hàng nghìn con trâu tại chợ Ú (xã Đại Sơn-Đô Lương-Nghệ An), chợ trâu bò lớn nhất Bắc miền Trung. Ảnh: Hải Đăng
Hàng nghìn con trâu tại chợ Ú (xã Đại Sơn-Đô Lương-Nghệ An), chợ trâu bò lớn nhất Bắc miền Trung. Ảnh: Hải Đăng
Lên top