Nghệ An: Doanh nghiệp ráo riết thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An thuộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: QĐ
Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An thuộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: QĐ
Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An thuộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: QĐ
Lên top