Nghệ An: Chung tay tiêu thụ nông sản giúp dân mùa dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Tương Dương (Nghệ An) phối hợp tiêu thụ vải thiều giúp nông dân Bắc Giang. Ảnh: HL
LĐLĐ huyện Tương Dương (Nghệ An) phối hợp tiêu thụ vải thiều giúp nông dân Bắc Giang. Ảnh: HL
LĐLĐ huyện Tương Dương (Nghệ An) phối hợp tiêu thụ vải thiều giúp nông dân Bắc Giang. Ảnh: HL
Lên top