Nghệ An: 9 tháng, thành lập mới 1.326 doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2020, Nghệ An thành lập mới 1.326 doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
9 tháng đầu năm 2020, Nghệ An thành lập mới 1.326 doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
9 tháng đầu năm 2020, Nghệ An thành lập mới 1.326 doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
Lên top