Ngày thứ 3 giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, thịt lợn tại chợ vẫn đắt

Giá thịt lợn tại các  chợ và siêu thị cao hơn giá lợn xuất chuồng từ 100-120%, mặc dù giá lợn xuất chuồng chỉ còn 70.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn tại các chợ và siêu thị cao hơn giá lợn xuất chuồng từ 100-120%, mặc dù giá lợn xuất chuồng chỉ còn 70.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn tại các chợ và siêu thị cao hơn giá lợn xuất chuồng từ 100-120%, mặc dù giá lợn xuất chuồng chỉ còn 70.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Lên top