Ngày Tết, lương nhân viên quán cafe tăng 300% - 400% so với ngày thường

Nhân viên quán La Café cho biết thu nhập ngày Tết tăng gấp 300% so với ngày thường. Ảnh AL
Nhân viên quán La Café cho biết thu nhập ngày Tết tăng gấp 300% so với ngày thường. Ảnh AL
Nhân viên quán La Café cho biết thu nhập ngày Tết tăng gấp 300% so với ngày thường. Ảnh AL
Lên top