Ngày “Quyền của người tiêu dùng" 2019 - chú trọng tư vấn pháp luật

Ban tổ chức ấn nút khai mạc chương trình hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019"  Ảnh: NT
Ban tổ chức ấn nút khai mạc chương trình hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019" Ảnh: NT
Ban tổ chức ấn nút khai mạc chương trình hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019" Ảnh: NT
Lên top