Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2016: Mục tiêu đạt doanh thu 1000 tỉ đồng