Ngày mai (15.5): Ủy ban Châu Âu kiểm tra về khắc phục thẻ vàng, ngành thủy sản có "thoát hiểm"?

Bộ NNPTNT cho biết, về cơ bản đã thực hiện xong các khuyến nghị của EU về đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc thoát thẻ vàng hay không còn phải chờ kết quả kiểm tra, đánh giá của EU. (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT cho biết, về cơ bản đã thực hiện xong các khuyến nghị của EU về đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc thoát thẻ vàng hay không còn phải chờ kết quả kiểm tra, đánh giá của EU. (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT cho biết, về cơ bản đã thực hiện xong các khuyến nghị của EU về đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc thoát thẻ vàng hay không còn phải chờ kết quả kiểm tra, đánh giá của EU. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top