Ngày đầu giảm phí, trạm BOT Ninh Lộc liên tục phải xả trạm

Giao thông ngày nghỉ lễ cuối cùng đoạn qua trạm thu phí Ninh Lộc (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) liên tục ách tắc trong ngày 1.5
Giao thông ngày nghỉ lễ cuối cùng đoạn qua trạm thu phí Ninh Lộc (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) liên tục ách tắc trong ngày 1.5
Giao thông ngày nghỉ lễ cuối cùng đoạn qua trạm thu phí Ninh Lộc (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) liên tục ách tắc trong ngày 1.5

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top