Ngày 8.2: 22,5 triệu cổ phiếu MSC của thương hiệu Arirang sẽ chào sàn Hà Nội