Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tăng, hoạt động mua bán sôi động trở lại

Ngày 29 Tết, lượng hàng hóa tại các chợ dồi dào, sức mua tăng. Ảnh: Vũ Long
Ngày 29 Tết, lượng hàng hóa tại các chợ dồi dào, sức mua tăng. Ảnh: Vũ Long
Ngày 29 Tết, lượng hàng hóa tại các chợ dồi dào, sức mua tăng. Ảnh: Vũ Long
Lên top