Ngày 20.3.2019, trạm BOT Mỹ Lộc sẽ thu phí lại

Trạm BOT Mỹ Lộc. ảnh: PV
Trạm BOT Mỹ Lộc. ảnh: PV
Trạm BOT Mỹ Lộc. ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top