Ngày 17.1.2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ

Vệ tinh MicroDragon khi được lưu trữ tại phòng sạch của Đại học Tokyo chờ phóng.
Vệ tinh MicroDragon khi được lưu trữ tại phòng sạch của Đại học Tokyo chờ phóng.
Vệ tinh MicroDragon khi được lưu trữ tại phòng sạch của Đại học Tokyo chờ phóng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top