Ngày 16-17.9: Hàng loạt nông sản Việt xuất khẩu sang EU theo EVFTA

Càphê Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Càphê Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Càphê Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Lên top