Ngao "đói" cát biển, Thái Bình chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ

Nhu cầu cát biển để phục vụ cải tạo đầm, bãi nuôi ngao ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang bức thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: T.D
Nhu cầu cát biển để phục vụ cải tạo đầm, bãi nuôi ngao ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang bức thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: T.D
Nhu cầu cát biển để phục vụ cải tạo đầm, bãi nuôi ngao ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang bức thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: T.D
Lên top