Ngành vật liệu xây dựng có nhiều khả năng tăng trưởng

13.000m2 đá marble tự nhiên của FLC STONE tại Eurowindow Holding (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TT
13.000m2 đá marble tự nhiên của FLC STONE tại Eurowindow Holding (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TT
13.000m2 đá marble tự nhiên của FLC STONE tại Eurowindow Holding (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TT
Lên top