Ngành tôm Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy vướng

Năm 2019, ngành tôm đưa ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 4,1 tỉ USD
Năm 2019, ngành tôm đưa ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 4,1 tỉ USD
Năm 2019, ngành tôm đưa ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 4,1 tỉ USD
Lên top