Ngành thủy sản kiến nghị các giải pháp để ổn định sản xuất, xuất khẩu

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản đề xuất các giải pháp để ổn định sản xuất, xuất khẩu sau "3 tại chỗ". Nguồn: VASEP
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản đề xuất các giải pháp để ổn định sản xuất, xuất khẩu sau "3 tại chỗ". Nguồn: VASEP
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản đề xuất các giải pháp để ổn định sản xuất, xuất khẩu sau "3 tại chỗ". Nguồn: VASEP
Lên top