Ngành thuế muốn có thông tin tài khoản ngân hàng: Dễ lạm quyền và lộ lọt thông tin khách hàng

Về dự thảo quy định ngành thuế yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, NHNN cho rằng, quy định này không phù hợp, có thể dẫn tới lạm dụng. Ảnh: PV
Về dự thảo quy định ngành thuế yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, NHNN cho rằng, quy định này không phù hợp, có thể dẫn tới lạm dụng. Ảnh: PV
Về dự thảo quy định ngành thuế yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, NHNN cho rằng, quy định này không phù hợp, có thể dẫn tới lạm dụng. Ảnh: PV
Lên top