Ngành Thuế đã ban hành gần 37 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ trong 2020

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến cuối năm 2020 là 89.796 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến cuối năm 2020 là 89.796 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến cuối năm 2020 là 89.796 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Lên top