Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Lên top