Ngành than khủng hoảng: Thuế cao, cấm xuất nhưng ồ ạt nhập than với thuế suất bằng 0