Ngành than “chốt” tiêu thụ 42 triệu tấn, đảm bảo việc làm trong đại dịch

Than bóc rót, vận chuyển đi tiêu thụ tại Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: CTV
Than bóc rót, vận chuyển đi tiêu thụ tại Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: CTV
Than bóc rót, vận chuyển đi tiêu thụ tại Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: CTV
Lên top