Ngành than “bắt tay” ngay vào sản xuất từ ngày đầu năm

Ngành than “bắt tay” ngay vào sản xuất từ ngày đầu năm. Ảnh: P.V
Ngành than “bắt tay” ngay vào sản xuất từ ngày đầu năm. Ảnh: P.V
Ngành than “bắt tay” ngay vào sản xuất từ ngày đầu năm. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top