Ngành than bán trên 10,5 triệu tấn, thu về gần 17.000 tỉ đồng

Ngành than đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, xuống sâu  nhằm tăng sản lượng cung cấp ra thị trường. Ảnh: T.N.D
Ngành than đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, xuống sâu nhằm tăng sản lượng cung cấp ra thị trường. Ảnh: T.N.D
Ngành than đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, xuống sâu nhằm tăng sản lượng cung cấp ra thị trường. Ảnh: T.N.D
Lên top