Ngành nông nghiệp xuất siêu trên 3,3 tỉ USD

Gỗ, lâm sản, thủy sản, trái cây... đang là những mặt hàng xuất khẩu "át chủ bài" mang lại giá trị lớn cho ngành NNPTNT. Ảnh  minh họa: Vũ Long
Gỗ, lâm sản, thủy sản, trái cây... đang là những mặt hàng xuất khẩu "át chủ bài" mang lại giá trị lớn cho ngành NNPTNT. Ảnh minh họa: Vũ Long
Gỗ, lâm sản, thủy sản, trái cây... đang là những mặt hàng xuất khẩu "át chủ bài" mang lại giá trị lớn cho ngành NNPTNT. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top