Ngành nông nghiệp và ngành công thương tăng cường hợp tác thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản