Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngành nông nghiệp tổ chức “Hội nghị Diên Hồng” cho tái cơ cấu nông nghiệp