Ngành nông nghiệp nhiều tín hiệu vui

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Cao ủy EU phụ trách môi trường, các vấn đề hàng hải và thủy sản Karmenu Vella tại cuộc gặp đầu năm 2018.    Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Cao ủy EU phụ trách môi trường, các vấn đề hàng hải và thủy sản Karmenu Vella tại cuộc gặp đầu năm 2018. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Cao ủy EU phụ trách môi trường, các vấn đề hàng hải và thủy sản Karmenu Vella tại cuộc gặp đầu năm 2018. Ảnh: TTXVN
Lên top