Ngành nông nghiệp đề nghị Chính phủ tăng thu mua dự trữ lúa hè thu

Vụ lúa hè thu cho năng suất lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Vụ lúa hè thu cho năng suất lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Vụ lúa hè thu cho năng suất lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top