Ngành nông nghiệp chịu “tổn thương” lớn nhất vì dịch bệnh do virus Corona

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết phải nhanh chóng tìm thị trường mới cho nông sản Việt, ngoài thị trường Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết phải nhanh chóng tìm thị trường mới cho nông sản Việt, ngoài thị trường Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết phải nhanh chóng tìm thị trường mới cho nông sản Việt, ngoài thị trường Trung Quốc.
Lên top