Ngành năng lượng cần chiếc áo mới

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị khuyến khích tư nhân tham gia phát triển năng lượng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn: Điện lực VN
Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị khuyến khích tư nhân tham gia phát triển năng lượng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn: Điện lực VN
Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị khuyến khích tư nhân tham gia phát triển năng lượng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn: Điện lực VN
Lên top