Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Ảnh Cao Nguyên
Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Ảnh Cao Nguyên
Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Ảnh Cao Nguyên
Lên top