Ngành gỗ vượt qua COVID-19, mang về kim ngạch xuất khẩu 12 tỉ USD

Lên top