Ngành gỗ vượt khó khăn trong dịch COVID-19, xuất khẩu tăng 42,7%

Xuất khẩu gỗ tăng trưởng mạnh trong 8 tháng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của các tháng trước dịch bệnh. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ tăng trưởng mạnh trong 8 tháng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của các tháng trước dịch bệnh. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ tăng trưởng mạnh trong 8 tháng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của các tháng trước dịch bệnh. Ảnh: Vũ Long
Lên top