Ngành gỗ đề nghị được đặt mua 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

VIFOREST đề nghị được hỗ trợ mua 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 chích ngừa cho công nhân ngành gỗ. Ảnh: Vũ Long
VIFOREST đề nghị được hỗ trợ mua 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 chích ngừa cho công nhân ngành gỗ. Ảnh: Vũ Long
VIFOREST đề nghị được hỗ trợ mua 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 chích ngừa cho công nhân ngành gỗ. Ảnh: Vũ Long
Lên top