Ngành Đường sắt xin kéo dài tuổi thọ của hàng nghìn đầu máy, toa xe lỗi thời

Những đầu máy, toa xe đã lỗi thời. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những đầu máy, toa xe đã lỗi thời. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những đầu máy, toa xe đã lỗi thời. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top