Ngành Đường sắt sẽ đầu tư mới hàng trăm toa xe chất lượng cao và đầu máy

Đường sắt sẽ đầu tư mới hàng trăm toa xe chất lượng cao. Ảnh minh hoạ
Đường sắt sẽ đầu tư mới hàng trăm toa xe chất lượng cao. Ảnh minh hoạ
Đường sắt sẽ đầu tư mới hàng trăm toa xe chất lượng cao. Ảnh minh hoạ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top