Ngành du lịch TPHCM lên kế hoạch phục hồi sau khi dịch được khống chế

Ngành Du lịch TPHCM đã chuẩn bị nhiều kịch bản và kế hoạch để sớm vực dậy sau dịch. Ảnh: Huân Cao
Ngành Du lịch TPHCM đã chuẩn bị nhiều kịch bản và kế hoạch để sớm vực dậy sau dịch. Ảnh: Huân Cao
Ngành Du lịch TPHCM đã chuẩn bị nhiều kịch bản và kế hoạch để sớm vực dậy sau dịch. Ảnh: Huân Cao
Lên top