Ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về giá trị XK

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một dịp tham quan sản phẩm đồ gỗ sản xuất tại Việt Nam (ảnh:HAWA).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một dịp tham quan sản phẩm đồ gỗ sản xuất tại Việt Nam (ảnh:HAWA).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một dịp tham quan sản phẩm đồ gỗ sản xuất tại Việt Nam (ảnh:HAWA).
Lên top