Ngành điện góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn 21 tỉnh, thành phía Nam