Ngành dầu khí: Công nghệ tiệm cận trình độ thế giới

Nhiều công nghệ mới, tiên tiến nhất trong lĩnh vực dầu khí của thế giới đã được áp dụng tại PVN. Ảnh: P.V
Nhiều công nghệ mới, tiên tiến nhất trong lĩnh vực dầu khí của thế giới đã được áp dụng tại PVN. Ảnh: P.V
Nhiều công nghệ mới, tiên tiến nhất trong lĩnh vực dầu khí của thế giới đã được áp dụng tại PVN. Ảnh: P.V
Lên top