Ngành chế biến, xuất gỗ mất cả trăm triệu USD vì COVID-19

Nguy cơ hàng trăm người lao động trong ngành xuất khẩu gỗ bị mất việc làm do các đơn hàng bị hủy hoặc hoãn kéo dài. Ảnh: Kh.V
Nguy cơ hàng trăm người lao động trong ngành xuất khẩu gỗ bị mất việc làm do các đơn hàng bị hủy hoặc hoãn kéo dài. Ảnh: Kh.V
Nguy cơ hàng trăm người lao động trong ngành xuất khẩu gỗ bị mất việc làm do các đơn hàng bị hủy hoặc hoãn kéo dài. Ảnh: Kh.V
Lên top